Ochrana údajů (GDPR)

PODMÍNKY SOUHLASU

subjekt údajů vyjádřil souhlas se zpracováním svých osobních údajů alespoň pro jeden konkrétní účel, zpracování osobních údajů je pro plnění smlouvy nevyhnutelné, smluvní stranou, která je subjektem údajů, nebo provést opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti subjektu údajů, zpracování osobních údajů je nevyhnutelné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je členský stát vázán. Jednoduše řečeno, osobní údaje zpracováváme na základě: souhlasu, smlouvy nebo zvláštního předpisu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ZAHRNUJE

identifikační údaje jsou dostupné pouze pro: Šlechtitelů 583/1779 00 Olomouc,,Česká republika,USt-IdNr.: CZ08238219 účelem nebo důvodem zpracování osobních údajů, pro které požadujeme souhlas, je pouze zpětné kontaktování. Údaje nebudou použity pro marketingové a jiné účely, ale pouze pro zpětné kontaktování (nebo za účelem doručení požadovaného zboží na adresu zadanou v poptávkovém formuláři) příjemce nebo kategorii příjemců (dle čl. 4 odst. 9). Nařízení), kterým osobní údaje poskytneme, nejsou dostupné (v případě zasílání balíků přepravní společností, Vaše osobní údaje budou předány pouze přepravci za účelem doručení produktu na Vaši adresu) souhlas lze kdykoli odvolat – stačí nás kontaktovat

PROHLAŠUJEME

Prohlašujeme, že splňujeme všechny zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze na základě platného právního důvodu, a to oprávněného zájmu, plnění smlouvu, zákonnou povinnost nebo udělený souhlas, dle čl. 13 GDPR plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv dle zákona o ochraně osobních údajů osobních údajů a GDPR

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů: poskytování služeb, plnění smlouvy – Vaše osobní údaje v rozsahu: E-mail je nezbytný pro plnění objednávek, přepravních atd. smluv (např. zasílání přístupů do aplikace, zasílání online kurzů apod., dodání zboží). účetnictví – Jste-li zákazníkem, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Marketing – zasílání informačních emailů (pokud tuto službu poskytujeme) – Vaše osobní údaje (e-mail) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Pokud si nepřejete dostávat marketingová sdělení – kontaktujte nás. V případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu (pokud je k dispozici) nebo přímým kontaktováním naší společnosti. COOKIES Při procházení našich webových stránek se používá technologie cookies (t.j. zaznamenávání IP adres a toho, odkud na web přicházíte. Soubory cookie používáme k měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webu. Používání souborů cookie můžete na svém počítači zakázat.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje slouží pouze pro naše účely a údaje nejsou žádným jiným způsobem předávány ani přeprodávány třetí straně (výjimkou je přepravní společnost, která údaje pro doručení balíku na Vámi uvedenou adresu obdrží při vytváření objednávka). Vaše osobní údaje chráníme pomocí technických a organizačních opatření, která zabraňují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů (zabezpečení účtu hesly, šifrování db atd.). PŘENOS DAT MIMO EVROPSKOU UNII Veškeré zpracování osobních údajů bude probíhat na území EU. 

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některé z těchto práv uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktů uvedených na našich webových stránkách. právo na informace, které naplňuje již tato informační stránka se zásadami zpracování osobních údajů. právo na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dnů, jaké osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální či neúplné, máte právo na doplnění a změnu svých osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Můžete omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Například odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.) Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, uděláme totéž jako při využití práva na přístup – pouze s tím rozdílem, že vám informace zašleme ve strojově čitelné podobě (do 30 dnů). Právo na výmaz (být zapomenut). Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si to přejete, máte na to právo. V takovém případě budou všechny vaše osobní údaje do 30 dnů vymazány. Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Odhlášení z odběru newsletterů a obchodních sdělení. Zasíláme vám e-maily s inspirací, články nebo produkty a službami (pokud je tato služba aktivní). Pokud ještě zákazníkem nejste, zasíláme vám je pouze na základě vašeho souhlasu (pokud je služba aktivní). V obou případech se můžete z odběru mých e-mailů odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v každém zaslaném e-mailu (pokud je k dispozici) nebo kontaktováním přímo naší společnosti pomocí e-mailu nebo telefonního čísla uvedeného na našich stránkách.

DŮVĚRNOST / UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Dovolujeme si Vás ujistit, že jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvního vztahu mezi naší společností a Vámi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje poskytnuty žádné další třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.05.2018.

Top